STA-BIL överlägsen testvinnare!

PRESTANDAN FÖR DIN BIL, BÅT, MOTORCYKEL OCH TRÄDGÅRDSUTRUSTNING ÄR BEROENDE AV BRÄNSLET DU ANVÄNDER. I ÖVER 60 ÅR HAR STA-BIL® TILLVERKAT BRÄNSLESTABILISATORER OCH ETANOLBEHANDLINGAR AV HÖGSTA KVALITE, ÖVERLÄGSEN KONKURRENSEN. VI TESTAR RIGOÖST DESSA PRODUKTER BÅDE I VÅRT LABORATORIUM SAMT TREDJE PARTS TESTFACILITETER.

HÄR ÄR NÅGRA AV TESTEN VI ANVÄNDER:

STA-BIL Stabilitetstest

*Testet är utfört med modifierad ASTM D525/ASTM D4814 Automotive Spark Ignition Engine Bränslestandard, i testet använda E10-bensin (standarden nu mera). ASTM D525 är ett korttidsstabilitetstest som accelererar oxidationen genom att värma upp bränsleprovet till 100°C, vilket kan överstiga normal driftstemperaturer för systemet. Test är utfört av oberoende testlabb. Basbränsle innehåller inga bränslestabiliserande medel eller andra tillsatser, bränsle kvalitén kan variera beroende på sammansattning och kvalitén vid pump.

Diagrammet visar procentuell ökning av bränslestabilitetspoäng – mätt med antalet minuter tills ett 20 % syretrycksfall inträffat –basbränsle blandat med behandlingstillsatser enligt instruktionerna på etiketten jämfört med stabilitetspoängen för samma basbränsle icke behandlat. Alla testade bränslen med tillsatser, inklusive det otillsatta basbränslet, klarade 240 minuter vilket är minimistandarden för korttidsstabilitet enligt ASTM D4814, för bränsle som lämnar ett raffinaderi.

Testdata från 2019

STA-BIL FÖRHINDRAR KORROSION ORSAKAD AV VATTEN I DITT BRÄNSLE

*Korrosionskontrolltest är ett accelererat korrosionstest baserat på en modifiering av NACE TM 0172-testprotokollet, som ersätter destillerat vatten med syntetiskt havsvatten enligt ASTM D665 del B. Syntetiskt havsvatten är mer benäget att orsaka korrosion än destillerat vatten. Obehandlade kolstålstavar placeras i en basbränsleblandning av E10-bensin och syntetiskt havsvatten i 4 timmar. Testning och gradering utförs av oberoende testlabb. E10-bensinen innehåller inga korrosionshämmande medel eller andra tillsatser och kan variera i sammansättning och kvalité från köp vid pumpen.

Betygen ”A” och ”B” är godkända betyg, ”C” och lägre underkänner standarden.

Testdata från 2019